RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/49777513:23640/14:43922848 - Optically Stimulated Piezoelectric Effects in the Electrochemically Synthesized ZnO Nanoparticles


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/49777513:23640/14:43922848
Název v původním jazyce: Optically Stimulated Piezoelectric Effects in the Electrochemically Synthesized ZnO Nanoparticles
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BE - Teoretická fyzika
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 10
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Al-Jaary, Ali H. Reshak
Tvůrce: Yanchuk, O. M.
Tvůrce: Prots, D.I.
Tvůrce: Tsurkova, L. V.
Tvůrce: Marchuk, O. V.
Tvůrce: Urubkov, I. V.
Tvůrce: Pekhnyo, V. A.
Tvůrce: Fedorchuk, O.
Tvůrce: Alahmed, Z.A.
Tvůrce: Kamarudin, H.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: ZnO nanoparticles were synthesized by the electrochemical method. The samples were synthesized at different electrochemical conditions, i.e. time and the voltages. The different topologies were obtained. The photo induced piezoelectricity was studied during illumination by the 10 ns nitrogen laser at wavelength 371 nm.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 11
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie - výzkumné centrum (IČO: 49777513)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-23640___/02:2
Kontrolní kód: [50A4FBF64E45]