RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/49777513:23640/14:43922854 - Photoinduced Nonlinear Optical Second-Order Optical Effects in the Ag-ZnO Nanorods


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/49777513:23640/14:43922854
Název v původním jazyce: Photoinduced Nonlinear Optical Second-Order Optical Effects in the Ag-ZnO Nanorods
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BE - Teoretická fyzika
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 8
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Al-Jaary, Ali H. Reshak
Tvůrce: Tan, Sin Tee
Tvůrce: Naumar, Fitri Yeni
Tvůrce: Umar, A. A.
Tvůrce: Oyama, M.
Tvůrce: Alahmed, Z.A.
Tvůrce: Kamarudin, H.
Tvůrce: Kityk, I. V.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: ZnO nanorods with controlled-surface density have been successfully obtained by simply varying the concentration of the growth solution. It was found that the variation in the growth solution concentration may vary the surface density of the ZnO nanorods arrays grown on the surface. The lowest concentration produces the lowest nanorods surface density.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 11
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie - výzkumné centrum (IČO: 49777513)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-23640___/02:2
Kontrolní kód: [2282FDCC3A77]