RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/49777513:23640/14:43922855 - Photoinduced Deformation in the Tl4SnSe3 Single Crystals


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/49777513:23640/14:43922855
Název v původním jazyce: Photoinduced Deformation in the Tl4SnSe3 Single Crystals
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BE - Teoretická fyzika
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 9
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Al-Jaary, Ali H. Reshak
Tvůrce: Plucinski, K.
Tvůrce: Filep, M. J.
Tvůrce: Sabov, M.Yu
Tvůrce: Barchij, I.
Tvůrce: Fedorchuk, A. O.
Tvůrce: Kowar-Pokladko, M.
Tvůrce: Alahmed, Z.A.
Tvůrce: Kamarudin, H.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Studies of the deformation for the ternary chalcogenide crystals Tl4SnSe3 was performed under illumination of the two type of pulsed lasers: nanosecond Nd:YAG laser generating at 1064 nm and nanosecond CO2 laser generating at 10.6 micro m and its fourth harmonic at 2.65 micro m.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 11
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 6
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie - výzkumné centrum (IČO: 49777513)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-23640___/02:2
Kontrolní kód: [54593CA50932]