RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/49777513:23640/14:43923346 - Photoinduced Second Harmonic Generation for the In2O3 Nanoparticles Embedded into the PMMA Polymers


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/49777513:23640/14:43923346
Název v původním jazyce: Photoinduced Second Harmonic Generation for the In2O3 Nanoparticles Embedded into the PMMA Polymers
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BE - Teoretická fyzika
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 7
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Al-Jaary, Ali H. Reshak
Tvůrce: Singhal, Anshu
Tvůrce: Choudhury, Sipra
Tvůrce: Alahmed, Z.A.
Tvůrce: Fedorchuk, A. O.
Tvůrce: Wojciechowki, A.
Tvůrce: Kamarudin, H.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: PMMA/ In2O3 nanocomposite films for photoinduced nonlinear optics were synthesized. 50% (w/v) solution of PMMA (Mw = 100.000) was prepared in chloroform (purity }99%, from SD Fine Chemicals, Mumbai) and stirred for ca 15 h.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 11
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie - výzkumné centrum (IČO: 49777513)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-23640___/02:2
Kontrolní kód: [4B9B50069D54]