RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60076658:12510/13:43885861 - The Taffler's Model and Strategic Management


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60076658:12510/13:43885861
Název v původním jazyce: The Taffler's Model and Strategic Management
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Kubecová, Jana
Tvůrce: Vrchota, Jaroslav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Nowadays, numbers of enterprises are thinking about whether they are able to remain in the market as an established company, they explore the possibility of improving its position. There is a question for small and medium-sized enterprises management- can strategic management be used as an instrument for increasing competitiveness? The aim of this paper is to map the possible relationship between the evaluation of a firm according to the Taffler's Model and established strategic management in the enterprises. These issues are addressed on a sample of 187 small and medium-sized enterprises from the Czech Republic. Due to incomplete information it was worked with 126 small and medium-sized enterprises. For each company is calculated value of Taffler's Model and was subsequently taken into account whether the company established a strategic management. It is managed by statistical method Mann ? Whitney test to demonstrate the dependence between the evaluation of companies according to the Taffler's Model and the established strategic management in the enterprises. The results of statistic method suggest that the companies with strategic management in the Taffler's Model results are not significantly different from the companies without strategic management. This article was supported by the GAJU 079/2013/S Management Models of Small and Medium-Sized Enterprises (principal investigator doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.).
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: The Macrotheme Review
Rozsah stran:
ISSN: 1848-4735
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: FR - Francouzská republika
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Ekonomická fakulta (IČO: 60076658)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-12510___/01:1
Kontrolní kód: [20BBEF3BE7D7]