RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60076658:12510/13:43885951 - Relationship between the strategy and corporate goals


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60076658:12510/13:43885951
Název v původním jazyce: Relationship between the strategy and corporate goals
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Švárová, Monika
Tvůrce: Rolínek, Ladislav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: For every companies in today's turbulent times it is very important to clarify its strategy and business objectives. Strategy and objectives of the company are the cornerstone for business competitiveness and should be consistent. The aim of this paper is to map the relationship between the sustance of firm strategy and set corporate goals. This article is supported by the GAJU 079/2013/S Management Models of Small and Medium-Sized Enterprises (principal investigator doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.). The issues are addressed on a sample of 187 small and medium-sized enterprises from the Czech Republic. Data was collected through face-to-face questionnaire survey , primarily using quantitative method supplemented by qualitative depth interviews. Due to incomplete information the analysis was carried out only on 129 small and medium-sized enterprises. Of the featured strategy the most frequent strategy is focused on quality (51 companies), stabilization of the market (25 companies) and customer satisfaction (18 companies). The companies had the opportunity to state 3 goals, and it was examined how the stated objectives correspond to the chosen corporate strategy. Of 129 listed strategies, there are 56 business-oriented and 73 customer-oriented enterprises.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: The Macrotheme Review
Rozsah stran:
ISSN: 1848-4735
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: FR - Francouzská republika
Počet stran výsledku: 6
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Ekonomická fakulta (IČO: 60076658)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-12510___/01:1
Kontrolní kód: [B2D0311F5E65]