RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60076658:12520/11:43872218 - In vitro inhibition of porcine cytochrome P450 by 17beta -estradiol and 17alfa-estradiol


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60076658:12520/11:43872218
Název v původním jazyce: In vitro inhibition of porcine cytochrome P450 by 17beta -estradiol and 17alfa-estradiol
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CE - Biochemie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Žlábek, Vladimír
Tvůrce: Zamaratskaia, Galia
Tvůrce: Rassmussen, Martin K.
Tvůrce: Herbin, Isabelle
Tvůrce: Ekstrand, Bo

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Sexually mature pigs are known to possess high concentrations of testicular steroids, which have been shown to change the activities of cytochrome P450 in vitro. The aim of the present study was to evaluate the regulation of CYP1A and CYP2E1 activity by the steroids dihydrotestosterone (DHT), 3beta-androstenol, 17beta-estradiol and 17alfa-estradiol. Catalytic activities of 7-ethoxyresorufin O-deethylase (EROD) and 7-methoxyresorufin O-demethylase (MROD) were used as markers of CYP1A activities, while p-nitrophenol hydroxylace (PNPH) was used as a marker of CYP2E1 activities. Of the tested steroids, only 17beta-estradiol and 17alfa-estradiol inhibited EROD and MROD activities. This inhibition was observed when a steroid concentration of 100 mýM was used, while lower concentration showed no inhibitory effect. PNPH activities were inhibited only by 100 mýM of 17beta-estradiol. The significance of those results in vivo is unknown because inhibition was only found when concentrations of oestrogens higher than physiological levels were used.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 4
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: PL - Polská republika
Počet stran výsledku: 7
DOI: 10.2478/v10102-011-0014-x

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Fakulta rybářství a ochrany vod (IČO: 60076658)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-12520___/01:1
Kontrolní kód: [B9998CCA4C3D]