RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60076658:12520/13:43885100 - DFT Calculation for Elastic Constants of Tetragonal Structure of Crystalline Solids with WIEN2k Code: A New Package (Tetra-elastic)


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60076658:12520/13:43885100
Název v původním jazyce: DFT Calculation for Elastic Constants of Tetragonal Structure of Crystalline Solids with WIEN2k Code: A New Package (Tetra-elastic)
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BH - Optika, masery a lasery
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Reshak, Ali Hussain
Tvůrce: Jamal, Morteza

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Tetra-elastic is a new package for calculating the elastic constants of tetragonal structure. It is compatible with the highly accurate all electron full potential linearized augmented plane wave plus local orbital [FP-(L)APW+lo] method as implemented in WIEN2k code. The package is released recently; the package and the user guide are available on (http://www.wien2k.at/reg_user/unsupported/). In this paper we provide detail description of the formalism of calculating the elastic constants of tetragonal structure. To testify the accuracy of the Tetra-elastic package several tetragonal structure compounds were used. The results show that the calculated elastic constants using Tetra-elastic exhibit better agreement with the available experimental data than the previous theoretical results used different methods. In this package the second-order derivative E ''(epsilon) of polynomial fit E = E(epsilon) of energy vs strains at zero strain (epsilon = 0) is used to calculate the tetragonal elastic constants.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 11
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 12
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Fakulta rybářství a ochrany vod (IČO: 60076658)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-12520___/01:1
Kontrolní kód: [0CA58AB43D46]