RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60076658:12520/13:43885108 - Morphology, Analysis and Properties Studies of CdS Nanostructures under Thiourea Concentration Effect for Photovoltaic Applications


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60076658:12520/13:43885108
Název v původním jazyce: Morphology, Analysis and Properties Studies of CdS Nanostructures under Thiourea Concentration Effect for Photovoltaic Applications
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BH - Optika, masery a lasery
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 6
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Al-Douri, Y.
Tvůrce: Waheb, Jamal H.
Tvůrce: Ameri, M.
Tvůrce: Khenata, R.
Tvůrce: Bouhemadou, A.
Tvůrce: Reshak, Ali Hussain

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: CdS nanostructures are prepared by sol-gel spin coating method using different thiourea concentrations. The thiourea concentration effect for CdS nanostructures deposited on quartz substrate is studied. The CdS nanostructures give important analysis of X-ray diffraction (XRD), optical transmittance using (UV-vis) and photoluminescence (PL) spectroscopy, in addition to characterization of atomic force microscopy (AFM). The calculated refractive index and optical dielectric constant have proved a good agreement with experimental and theoretical results.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Fakulta rybářství a ochrany vod (IČO: 60076658)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-12520___/01:1
Kontrolní kód: [E6AAF697A9A1]