RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60076658:12520/13:43885136 - Electronic Structure of 1,3-dicarbomethoxy4,6-benzenedicarboxylic acid: Density Functional Approach


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60076658:12520/13:43885136
Název v původním jazyce: Electronic Structure of 1,3-dicarbomethoxy4,6-benzenedicarboxylic acid: Density Functional Approach
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Azam, Sikander
Tvůrce: Reshak, Ali Hussain

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Structural optimization of 1,3-dicarbomethoxy4,6-benzenedicarboxylic acid single crystal was performed by minimizing the forces which act on the atoms. The optimized geometry was used to perform the theoretical study of electronic properties, electronic charge density and optical properties. Electronic structure, electronic charge density and optical properties were investigated using the full potential linear augmented plane wave based on the first-principles density functional theory (DFT). The exchange correlation (XC) effects are taken in to account by Local Density Approximation (LDA), Generalized Gradient Approximation (GGA) and modified Becke Johnson (MBJ) potential. The band structure shows that the calculated compound has an indirect band gap of 2.99, 3.05 and 3.93 eV for LDA, GGA and mBJ respectively. The electron charge densities were also analyzed and discussed. The charge densities indicate that bonding between H-O, C-C and O-O is mainly covalent and the bonding between O is mainly ionic. The complex dielectric function, refractive index, energy-loss spectrum and reflectivity have been calculated.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 17
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Fakulta rybářství a ochrany vod (IČO: 60076658)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-12520___/01:1
Kontrolní kód: [21F836ED0B90]