RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60076658:12520/13:43885138 - Theoretical Study Of The Structural, Electronic Structure, Fermi Surface, Electronic Charge Density and Optical Properties of the of LnVO(4) (Ln= Sm, Eu, Gd and Dy)


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60076658:12520/13:43885138
Název v původním jazyce: Theoretical Study Of The Structural, Electronic Structure, Fermi Surface, Electronic Charge Density and Optical Properties of the of LnVO(4) (Ln= Sm, Eu, Gd and Dy)
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BH - Optika, masery a lasery
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Reshak, Ali Hussain
Tvůrce: Azam, Sikander

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: We present first-principles calculations of the electronic structure, Fermi surface, electronic charge density and optical properties of LnVO(4) (Ln= Sm, Eu, Gd and Dy) based on density-functional theory using the local density approximation (LDA), generalized-gradient approximation (GGA) and the Engel Vosko GGA formalism (EV-GGA). The calculated band structure and density of states show that LnVO(4) compound is metallic. The total DOS at Fermi level N(E-F) were 1.49, 0.95, 1.93 and 4.69 states/eV unit cell, and the bare electronic specific heat coefficient (gamma) are 0.26, 0.16, 0.33 and 0.81 mJ/mol-K-2 for SmVO4, EuVO4, GdVO4 and DyVO4, respectively. The Fermi surface of EuVO4 compound is composed of one band and SmVO4, GdVO4 and DyVO4 composed of two bands crossing along the Gamma-A direction of Brillion zone. The bonding features are analyzed by using the electronic charge density contour in the (1 0 1) crystallographic plane. We found that Ln-O and V-O atoms forms a strong covalent. For further insight information about the electronic structure, the optical properties are derived and analyzed.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 28
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Fakulta rybářství a ochrany vod (IČO: 60076658)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-12520___/01:1
Kontrolní kód: [62B381B84B92]