RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60076658:12520/13:43885139 - First Principle Calculations of Transition Metal Oxide, AgAlO2, as Active Photocatalyst: Sustainable Alternative Sources of Energy


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60076658:12520/13:43885139
Název v původním jazyce: First Principle Calculations of Transition Metal Oxide, AgAlO2, as Active Photocatalyst: Sustainable Alternative Sources of Energy
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JB - Senzory, čidla, měření a regulace
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Reshak, Ali Hussain

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Electronic structure, optical properties and electronic charge density of transition metal oxide, AgAlO2 as active photocatalyst are calculated using full potential linearize augmented plane wave (FP-LAPW) method within LDA, GGA, EVGGA and mBJ. The band gap is found to be indirect. Band gap value obtained with mBJ (2.69 eV) show better agreement with the experimental ones (2.81 eV) than the previous theoretical values (1.16 eV). Bond lengths and angles of Ag-O and Al-O are calculated, and good agreement is found with the experimental values than the previous calculations. Bonds exhibit greater percentage of covalent nature than the ionic nature. The optical properties are calculated and analyzed. The calculated absorption coefficient agree well with the experiment that the compound have maximum absorption in the UV region and the tail of the absorption is extend till 413.0 nm.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 13
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Fakulta rybářství a ochrany vod (IČO: 60076658)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-12520___/01:1
Kontrolní kód: [D3EA717C5F8D]