RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60076658:12520/13:43885143 - First Principle Study of Electronic Structure, Chemical Bonding and Optical Properties of 5-azido-1H-tetrazole


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60076658:12520/13:43885143
Název v původním jazyce: First Principle Study of Electronic Structure, Chemical Bonding and Optical Properties of 5-azido-1H-tetrazole
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BO - Biofyzika
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Khan, Saleem Ayaz
Tvůrce: Reshak, Ali Hussain

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: First principle calculations were performed to investigate the electronic band structure, density of states, charge density and optical properties of 5-azido-1H-tetrazole. The calculated band structure shows that the compound is a semiconductor having indirect (Gamma -} A(0)) band gap. The total valance charge density in ((4) over bar0 (9) over bar) plane shows the covalent nature of the bonds in 5-azido-1H-tetrazole molecule. The compound 5-azido-1H-tetrazole contains four homodimers. In each homodimer the molecules held together by hydrogen bond of about 1.74 angstrom. The calculated bond length, angles and torsion angles of 5-azido-1H-tetrazole show close agreement with experimental results. The average value of real and imaginary part of dielectric function was calculated. The three principal tensor components of epsilon(2)(omega), epsilon(1)(omega), n(omega), I(omega) and R(omega) were investigated. The calculated band gap's values and optical properties show that the investigated compound is suitable for optoelectronic devices in far-ultraviolet (UV-C) region.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 15
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Fakulta rybářství a ochrany vod (IČO: 60076658)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-12520___/01:1
Kontrolní kód: [8830F35E448C]