RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60077344:_____/10:00350461 - Differentiation study between alfalfa mosaic virus and red clover mottle virus affecting broad bean by biological and molecular characterization


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60077344:_____/10:00350461
Název v původním jazyce: Differentiation study between alfalfa mosaic virus and red clover mottle virus affecting broad bean by biological and molecular characterization
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: EB - Genetika a molekulární biologie
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Mahmoud, S.Y.M.
Tvůrce: Khaled, A.-S.G.A.
Tvůrce: Petrzik, Karel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Alfalfa mosaic virus and Red clocer mottle virus were identified byRT-PCR with comovirus-specific primers in broad bean plants with wilting and necrotic symptoms in Egypt. The viruses were isolated and their biological features were studied.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Virology
Rozsah stran:
ISSN: 1816-4900
Svazek periodika: 6
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 16
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. (IČO: 60077344)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-AV0-60077344/01:1
Kontrolní kód: [6C672B958C86]