RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60162694:G43__/12:00477331 - Load of the Reaction ZPL-20 Cannon 20 mm on L-159 ALCA Airplane Stability


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60162694:G43__/12:00477331
Název v původním jazyce: Load of the Reaction ZPL-20 Cannon 20 mm on L-159 ALCA Airplane Stability
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: KA - Vojenství
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Tvarožek, Ján
Tvůrce: Janošek, Miroslav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The paper deals with the flow over the L-159 ALCA aircraft airfoils in subsonic regime. Authors have analyzed and assessed the effects of external loads on the aircraft structure during fire. In addition, the impact of the airborne cannon fire on the aircraft stability has been examined. Next, the results of calculations have been analyzed and changes in armament have been proposed. In proposing changes, safe use of cannon in combat has been considered. Moreover, changes also pertained to the aircraft tactical employment mainly at low speeds.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: American International Journal of Contemporary Research
Rozsah stran:
ISSN: 2162-139X
Svazek periodika: Vol. 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: No. 9
Stát vydavatele periodika: CZ - Česká republika
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ministerstvo obrany / Univerzita obrany - Fakulta vojenských technologií Brno (IČO: 60162694)
Dodavatel: MO0
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MO0-G43_____/02:2
Kontrolní kód: [C3FD488BE0D6]