RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60162694:G43__/13:00494880 - Modernization of the Turning Mechanism of the T-72 Turret


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60162694:G43__/13:00494880
Název v původním jazyce: Modernization of the Turning Mechanism of the T-72 Turret
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: KA - Vojenství
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Procházka, Stanislav
Tvůrce: Tvarožek, Ján

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In the process of T-72 tank modernization, reconstruction of the spherical pathway of the turret turning mechanism was carried out. Following the the turret load analysis at the moment of firing and identification of the allowance in the bearing, the turret turning mechanism was rebuilt completely. Analyses show that the cannon muzzle oscillation is caused by several factors. Having analyzed them, specific measures were adopted, such as for instance the elimination of allowance in the spherical pathway seating of the tank turret.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: American International Journal of Contemporary Research
Rozsah stran:
ISSN: 2162-139X
Svazek periodika: Vol.3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: No.3, March 2013
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 15
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ministerstvo obrany / Univerzita obrany - Fakulta vojenských technologií Brno (IČO: 60162694)
Dodavatel: MO0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MO0-G43_____/01:1
Kontrolní kód: [CA5B57959034]