RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60162694:G43__/14:00520825 - Information Systems in Education


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60162694:G43__/14:00520825
Název v původním jazyce: Information Systems in Education
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: IN - Informatika
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Buřita, Ladislav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The publication summarizes author's expertise and experience in information systems (IS) more than 25 years. Analysis of structured methodology for the development of IS, which is less used in the practice of IS development, but for explanation is very appropriately applied to both Bachelor's level of informatics students and to teach business oriented students (management, economics, entrepreneurship) at the Magister's level. This is confirmed by the results of students work and the research in IS education, presented in the book. The IS development methodology starts with basic concepts explanation and IS modelling in general, followed by structured methodology, complementary by examples.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Information Systems in Education
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 60
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ministerstvo obrany / Univerzita obrany - Fakulta vojenských technologií Brno (IČO: 60162694)
Dodavatel: MO0
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MO0-G43_____/01:1
Kontrolní kód: [63E26295BB4E]