RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60162694:G44__/08:00001944 - The present approaches to the development of prophylactic and therapeutic antidotes against nerve agents


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60162694:G44__/08:00001944
Název v původním jazyce: The present approaches to the development of prophylactic and therapeutic antidotes against nerve agents
Název česky: Současné přístupy k vývoji profylaktických a terapeutických antidot proti nervově paralytickým látkám
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FP - Ostatní lékařské obory
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 5
Tvůrce: Kassa, Jiří
Tvůrce: Bajgar, Jiří
Tvůrce: Kuča, Kamil
Tvůrce: Musílek, Kamil
Tvůrce: Karasová, Jana

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: There are two approaches how to improve the medical protection against nerve agents - to increase the resistance of nerve agent-exposed organism by pharmacological prophylaxis and to develop new, more effective antidotes, especially AChE reactivators.
Popis česky: Jsou dva přístupy, jak zlepšit zdravotnickou ochranu před účinyk NPL - zvýšit odolnost exponovaného organismu pomocí farmakologické profylaxe a vyvinout nová účinnější antidota, zejména reaktivátory AChE
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 4
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ministerstvo obrany / Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové (IČO: 60162694)
Dodavatel: MO0
Rok sběru: 2009
Systémové označení dodávky dat: RIV09-MO0-G44_____/02:2
Kontrolní kód: [C9111C3FC9EA]