RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60162694:G44__/08:00002010 - Experimental studies, practical implications and perspectives in the prophylaxis against nerve agent poisoning


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60162694:G44__/08:00002010
Název v původním jazyce: Experimental studies, practical implications and perspectives in the prophylaxis against nerve agent poisoning
Název česky: Experimentální studie, praktické výsledky a perspektivy v profylaxi proti otravě nervově paralytickými látkami
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FP - Ostatní lékařské obory
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 7
Počet domácích tvůrců: 7
Tvůrce: Bajgar, Jiří
Tvůrce: Kassa, Jiří
Tvůrce: Karasová, Jana
Tvůrce: Bartošová, Lucie
Tvůrce: Fusek, Josef
Tvůrce: Kuča, Kamil
Tvůrce: Jun, Daniel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In the article experimental studies and perspectives in the prophylaxis aginast nerve agent poisoning are summarized.
Popis česky: V článku jsou uvedeny souhrnné poznatky z experimentálních studií o profylaxi proti nervově paralytickým látkám.
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 1
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ministerstvo obrany / Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové (IČO: 60162694)
Dodavatel: MO0
Rok sběru: 2009
Systémové označení dodávky dat: RIV09-MO0-G44_____/02:2
Kontrolní kód: [641D1F518782]