RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60162694:G44__/10:00002383 - Selenium, zinc and magnesium:serum levels in members of the Czech Republic rescue fire brigade


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60162694:G44__/10:00002383
Název v původním jazyce: Selenium, zinc and magnesium:serum levels in members of the Czech Republic rescue fire brigade
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: KA - Vojenství
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Střítecká, Hana
Tvůrce: Hlúbik, Pavol

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The Czech Republic ranks among the countries with the highest prevalence of dyslipoproteinemia and cardiovascular diseases (CVD). As a valid tool in their primary prevention, the authors consider monitoring of selected components (including metal ions and vitamins) of the body´s antioxidant system. The study was focused on monitoring the health condition of members of the Czech Republic Rescue Fire Brigade. The concept of the study made it possible to reveal relationships between the serum magnesium, zinc, selenium levels and the age or biochemical and anthropometrical parameters generally used as risk indices of cardiovascular disease. The results contribute to the information about normal values of serum magnesium, zinc and selenium concentrations in the Czech population. The mean serum concentration of magnesium was 0.816+/-0.057 mmol/l, that of zinc was 18.25+/-2.54 μmol/l, and the mean selenium serum concentration was 0.802+/-0.14 μmol/l.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ministerstvo obrany / Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové (IČO: 60162694)
Dodavatel: MO0
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-MO0-G44_____/01:1
Kontrolní kód: [57C5FFD6A2AD]