RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60162694:G44__/11:00002513 - Electrochemical analysis of lead toxicosis in vultures


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60162694:G44__/11:00002513
Název v původním jazyce: Electrochemical analysis of lead toxicosis in vultures
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CE - Biochemie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 13
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Prasek, Jan
Tvůrce: Pikula, Jiří
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Hájková, Pavlína
Tvůrce: Krejčová, Ludmila
Tvůrce: Trnková, Libuše
Tvůrce: Sochor, Jiří
Tvůrce: Pohanka, Miroslav
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Beklová, Miroslava
Tvůrce: Vrba, Radimír
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Lead as one part of heavy metals group pose a detrimental risk to human health and the environment due to its toxicity, even exposure to minuscule quantities can be life threatening. Levels of lead are not stable in the environment and vary according to industrial production, urbanization, climate changes and many other factors. It is not surprising that rapid, sensitive and simple analytical determination of metal ions in environment is very important. Electrochemical techniques are one of the best methods for detecting metals due to their low cost, high sensitivity and portability. The aim of this study was to compare various microwave digestion procedures for lead(II) ions isolation in vultures samples of vultures available in very small quantities (followed by differential pulse voltammetry as a detection method. We found that the combination of HNO3 and H2O2 is advantageous for the resulting electrochemical response. To determine the effect of mineralization on the height of the lead(II) ions peak, eight different mineralization programs were tested. It clearly follows from the results obtained that 200 W power for 30 min. is the most optimal for mineralisation of vultures' samples. In the following part of the study, the influence of four different locations of samples in the rotor of used microwave system was investigated. Under the optimized conditions, samples of blood and eggs from vultures poisoned by lead were prepared and analysed. Three types of working electrodes as hanging mercury drop electrode, carbon paste electrode and screen printed electrode made of multi-walled nanotubes were employed for this purpose. All three electrodes were sensitive enough to be used for analysis of real samples. Based on the results obtained it clearly follows that the level of lead in intoxicated vultures ranged from 1 to 5 μg/ml of blood.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 6
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 12
Stát vydavatele periodika: CS - Státní svaz Srbska a Černé Hory
Počet stran výsledku: 31
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ministerstvo obrany / Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové (IČO: 60162694)
Dodavatel: MO0
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MO0-G44_____/02:2
Kontrolní kód: [7F1756A961D2]