RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60162694:G44__/14:43875220 - Sulfur mustard induced oxidative stress and its alteration using asoxime (HI-6)


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60162694:G44__/14:43875220
Název v původním jazyce: Sulfur mustard induced oxidative stress and its alteration using asoxime (HI-6)
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FR - Farmakologie a lékárnická chemie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Pohanka, Miroslav
Tvůrce: Sobotka, Jakub
Tvůrce: Svobodová, Hana
Tvůrce: Štětina, Rudolf

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Sulfur mustard (SM) is a blister agent with cytotoxic mechanism of action. There is no suitable treatment process based on administration of antidote. Here, Wistar rats were exposed to SM doses 0 - 40 mg/kg and they were treated with a compound HI-6. The treatment provided no significant effect on ferric reducing antioxidant power of blood and plasma. However, HI-6 caused increase of thiobarbituric acid reactive substances level. This stresogenic response was probable reason that both blood level of glutathione reductase activity and reduced glutathione were significantly elevated. We infer suitability of HI-6 prophylactically enhance oxidative stress protection by small oxidative insult.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 6
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 5
DOI: 10.2478/intox-2013-0029

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ministerstvo obrany / Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové (IČO: 60162694)
Dodavatel: MO0
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MO0-G44_____/01:1
Kontrolní kód: [774278A82CC5]