RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60162694:G44__/14:43875225 - Postponed effect of neostigmine on oxidative homeostasis


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60162694:G44__/14:43875225
Název v původním jazyce: Postponed effect of neostigmine on oxidative homeostasis
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FR - Farmakologie a lékárnická chemie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Pohanka, Miroslav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The paper is devoted to postponed effect of neostigmine on oxidative homeostasis in a model of laboratory mouse BALB/c.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ministerstvo obrany / Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové (IČO: 60162694)
Dodavatel: MO0
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MO0-G44_____/01:1
Kontrolní kód: [3ADA0E40E535]