RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60460709:41110/13:61523 - -ingly adverbials with special regard to disjuncts: A contrastive study of English and Czech


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60460709:41110/13:61523
Název v původním jazyce: -ingly adverbials with special regard to disjuncts: A contrastive study of English and Czech
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AI - Jazykověda
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Jarkovská, Martina

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: A primary interest of this work is the analysis of morphological, syntactic and stylistic differences in sentence modification between English and Czech. The book concentrates on -ingly adverbials, i.e. adverbs derived from present participles by the suffix -ly, which, particularly in their sentence modifying function, often lack corresponding structural counterparts in Czech. This results in applying different means of attitudinal evaluation. The structural form of realization also influences the translation of narrow scope adverbials. The study aims to give an overall picture of this adverbial realization form in its various syntactic functions. In a contrastive approach it describes morphological, syntactic and stylistic differences between the two languages.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: -ingly adverbials with special regard to disjuncts: A contrastive study of English and Czech
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 312
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Česká zemědělská univerzita v Praze / Provozně ekonomická fakulta (IČO: 60460709)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-41110___/01:1
Kontrolní kód: [FD01E6480405]