RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60460709:41110/13:61883 - The Utilizing of Financial Analysis in Credit Decision in Palestinian Commercial Banks


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60460709:41110/13:61883
Název v původním jazyce: The Utilizing of Financial Analysis in Credit Decision in Palestinian Commercial Banks
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Maitah, Mansoor
Tvůrce: Zidan, Khaled A.M.
Tvůrce: Ishneen, Nassir

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The purpose of this study is to recognize the utilizing degree of objective financial and accounting methods used by the credit managers and analysts at the Palestinian Commercial Banks to judge the credit worthiness of the credit facilities demanders when taking decision for granting them the facilities by recognizing the utilizing degree of using the comparison analysis methods to the financial statements (the horizontal and vertical analysis), the financial ratios, and the predictive models of financial failure. To achieve the Purposes of this study the researchers designed a questioner distributed to the population of the study which represents all credit managers and analysts in credit facilities administrations at Palestinian Commercial Banks which are listed in Palestinian Stock Exchange. The findings showed several results such as: the increasing degree of using some financial and accounting methods, indicators and models by the credit managers and analysts when studying client's financial p
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Research Journal of Finance and Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1450-2887
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 116
Stát vydavatele periodika: CZ - Česká republika
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Česká zemědělská univerzita v Praze / Provozně ekonomická fakulta (IČO: 60460709)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-41110___/01:1
Kontrolní kód: [6C517440A055]