RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60460709:41210/14:64866 - Belgian Shepherd Malinois, German Shepherd Comparison of IPO Results


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60460709:41210/14:64866
Název v původním jazyce: Belgian Shepherd Malinois, German Shepherd Comparison of IPO Results
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: EG - Zoologie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Gardiánová, Ivana
Tvůrce: Helclová, Martina
Tvůrce: Koráb, Stanislav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This work is compilation of diploma and bachelor work and summarized the history and present of breeds Belgian Shepherd Malinois and German Shepherd. It shows formation of both breeds and their development. It introduces with conditions in individual clubs and their widespread use of working, especially in dogs sports. Statistically, two breeds were evaluated according to IPO - World Cup/Championship and the Czech IPO Championship and compared scores in disciplines - obedience, defense, track and total score from 2003 to 2011 nine years period. It was found out that Belgian Shepherd Dog received higher scores than German Shepherd in WC, although his representation as a breed was not very significant. The performance in Czech Republic of both breeds were more balanced, but the overall results except for the years 2006, 2007 and 2008 received higher scores for Belgian Shepherd Malinois. Belgian Shepherd Malinois excels in obedience and defense, German Shepherd received higher scores and excels in track
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Belgian Shepherd Malinois, German Shepherd Comparison of IPO Results
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 76
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (IČO: 60460709)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-41210___/01:1
Kontrolní kód: [7407603261B1]