RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60460709:41610/11:51978 - Chemistry and biological activity of nigella genus: The antimicrobial and anti-inflammatory effects of seed extracts, essential oils and compounds of six Nigella species


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60460709:41610/11:51978
Název v původním jazyce: Chemistry and biological activity of nigella genus: The antimicrobial and anti-inflammatory effects of seed extracts, essential oils and compounds of six Nigella species
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: GM - Potravinářství
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Kokoška, Ladislav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The in vitro antimicrobial and anti-inflammatory activities of extracts, essential oils and some compounds isolated from six species of genus Nigella, namely N. arvensis, N. damascena, N. nigellastrum, N. hispanica, N. orientalis, and N. sativa, are described in this work. The antimicrobial activities of extracts from seeds of N. arvensis and N. orientalis, as well as chemical composition of essential oils from seeds of both species are reported. The significant influence of four different extraction methods on the antimicrobial activity and chemical composition of N. sativa seed essential is also described. In addition, the anti-inflammatory effect of four components of N. arvensis seeds, namely dithymoquinone, thymohydroquinone, thymol and thymoquinone, has been detected as a result of this research. This work summarizes the current knowledge on botany, origin, geographical distribution, uses, biological effects and chemistry of all six species. Some suggestions for further research are also given.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Chemistry and biological activity of nigella genus: The antimicrobial and anti-inflammatory effects of seed extracts, essential oils and compounds of six Nigella species
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 104
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Česká zemědělská univerzita v Praze / Institut tropů a subtropů (IČO: 60460709)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-41610___/01:1
Kontrolní kód: [2AD34152BB53]