RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60460709:41610/12:53776 - Proposal for establishing an environment, social, and governance (ESG) groundwork: Creating a closed system within the microfinance sector


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60460709:41610/12:53776
Název v původním jazyce: Proposal for establishing an environment, social, and governance (ESG) groundwork: Creating a closed system within the microfinance sector
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 4
Tvůrce: Hes, Tomáš
Tvůrce: Srnec, Karel
Tvůrce: Drašarová, Martina
Tvůrce: Neradová, Alena

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The current microfinance industry is unprepared for Social Responsible Investment, which it inevitably starts to attract on its course towards the status of mainstream asset class. Derived from unsolved inner philosophical tension, the gap between differently used concepts in the sector is widening, while identical terms indicate different contents. Microfinance is becoming too varied to be presented under few single terms with discrepant meanings. Development of the microfinance industry, predominantly a phenomenon of local markets, thus does not keep up its local pace with its increasing reliance on international capital markets, with their globally coherent corporate expectations. The lack of clear definitions and transparency of the sector can discredit microfinance, once SRI systems open their gates. MIVs, States, corporate investors and multilateral institutions must therefore in a concerted action impose basis of standards coordinates, otherwise differently perceived concepts might m
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Journal of Internet Banking and Commerce
Rozsah stran:
ISSN: 1204-5357
Svazek periodika: 17
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: CZ - Česká republika
Počet stran výsledku: 13
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Česká zemědělská univerzita v Praze / Institut tropů a subtropů (IČO: 60460709)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-41610___/02:2
Kontrolní kód: [9A81C45EB6F5]