RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60460709:41610/12:56311 - Agroforestry for the Peruvian Amazon - Looking for Alterantives to Slash-and-Burn Farming


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60460709:41610/12:56311
Název v původním jazyce: Agroforestry for the Peruvian Amazon - Looking for Alterantives to Slash-and-Burn Farming
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: GK - Lesnictví
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Lojka, Bohdan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The book is a collection of studies focuses on assessing the sustainability, both environmental and economical, of agroforestry systems and methods around Pucallpa, Peruvian Amazon. The results of an analysis focused on the explanation of the dynamics of shifting cultivation cycles among local small-scale farmers and factors influencing the decision-making of farmers are presented. As the major problem in local slash-and-burn farming system is infestation by noxious grassy weed Imperata, the possible methods to control this grass and their performance is outlined. The tree species Inga edulis, one of the most widely distributed and economically useful tree species in the whole Amazon region, is reviewed. Biomass growth, the use in improved fallows and the potential of this species to improve soil fertility and control weeds is discussed. Main results of establishment, adoption and economic perspectives of multistrata agroforestry systems among local small-scale farmers and recommendations on how to i
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Agroforestry for the Peruvian Amazon - Looking for Alterantives to Slash-and-Burn Farming
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 164
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Česká zemědělská univerzita v Praze / Institut tropů a subtropů (IČO: 60460709)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-41610___/02:2
Kontrolní kód: [AA02F73A5B8E]