RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60461373:22320/14:43897431 - VOLATILE COMPOUNDS IN STINKHORN (PHALLUS IMPUDICUS L. EX PERS.) AT DIFFERENT STAGES OF GROWTH


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60461373:22320/14:43897431
Název v původním jazyce: VOLATILE COMPOUNDS IN STINKHORN (PHALLUS IMPUDICUS L. EX PERS.) AT DIFFERENT STAGES OF GROWTH
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Pudil, František
Tvůrce: Uvira, Roman
Tvůrce: Janda, Václav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Volatile compounds released from stinkhorn (Phallus impudicus L. ex Pers.) at its different stages of maturity (immature "egg" form, mature fruit body, over-ripe fruit body) were examined. A total number of 59 components were identified with the use of headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) method followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The research showed a considerable qualitative difference of major components, according to their stages of maturity. Dimethyl trisulfide, cis-beta-ocimene, trans-beta-ocimene, 2-phenylacetladehyde and 2-phenylethanol were the most abundant volatiles in mature fruit bodies. Dimethyl oligosulfides, the most significant contributors to the strong and foul odor of stinkhorn fruit bodies, were absent at egg-shaped and over-ripe stages.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European Scientific Journal
Rozsah stran:
ISSN: 1857-7881
Svazek periodika: 10
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 9
Stát vydavatele periodika: PT - Portugalská republika
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta technologie ochrany prostředí (IČO: 60461373)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-22320___/01:1
Kontrolní kód: [F6B1865BB447]