RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60461373:22330/08:00022189 - Isolation of cytoplasmic NADPH-dependent phenol hydroxylase and catechol-1,2-dioxygenase from Candida tropicalis yeast


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60461373:22330/08:00022189
Název v původním jazyce: Isolation of cytoplasmic NADPH-dependent phenol hydroxylase and catechol-1,2-dioxygenase from Candida tropicalis yeast
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: EI - Biotechnologie a bionika
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Vilímková, Lenka
Tvůrce: Páca, Jan
Tvůrce: Kremláčková, Veronika
Tvůrce: Páca, Jan
Tvůrce: Stiborová, Marie

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Enzymatic activities of both NADPHdependent phenol hydroxylase (EC 1.14.13.7) and catechol 1,2-dioxygenase (EC.1.13.11.1) were detected in the cytosolic fraction of Candida tropicalis grown on medium containing phenol. There were used several procedures to purify this enzymes. The data demonstrate the progress in resolving the enzymes responsible for the first two steps of phenol degradation by the C. tropicalis strain.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3-4
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 6
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie (IČO: 60461373)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MSM-22330___/01:1
Kontrolní kód: [0FDCEFE5238F]