RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60461373:22330/11:43892786 - Immunobiological properties of selected natural and chemically modified phenylpropanoids


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60461373:22330/11:43892786
Název v původním jazyce: Immunobiological properties of selected natural and chemically modified phenylpropanoids
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: GM - Potravinářství
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Harmatha, Juraj
Tvůrce: Zídek, Zdeněk
Tvůrce: Kmoníčková, Eva
Tvůrce: Šmidrkal, Jan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Effect of natural and structurally transformed lignans compared with stilbenes or stilbenoids on production of nitric oxide triggered by lipopolysacharide and interferon-gama, tested under in vitro conditions using murine resident peritoneal macrophages are reviewed. Relation between molecular structure and immunobiological activity was investigated.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 4
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 6
DOI: 10.2478/v10102-011-0002-1

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie (IČO: 60461373)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-GA0-22330___/01:1
Kontrolní kód: [310215EE6A8F]