RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60461373:22340/12:43893211 - Oil Refinery Supply Chain Modelling Using Pipe Transportation Simulator


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60461373:22340/12:43893211
Název v původním jazyce: Oil Refinery Supply Chain Modelling Using Pipe Transportation Simulator
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Dyntar, Jakub
Tvůrce: Škvor, Jan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This paper describes an application of Pipe Transportation Simulator (PTS) in oil refinery supply chain modelling. We develop the simulator in Witness simulation software environment using MS Excel for input data loading and outputs upgrading. PTS is particularly suitable for "what-if" analysis in the crude oil, fuels or gas supply chains where the products are transported among warehouses and refineries through the pipe lines. To discuss the basic functionality of proposed simulator we employ PTS to simulate a real oil refinery supply chain consisting of 16 warehouses and 3 refineries placed in the Czech Republic and Slovakia. The refineries and warehouses are connected together with 21 pipe lines. PTS is used to verify a plan of fuels movements among warehouses and refineries as well as a plan of repairs of certain pipe lines in the selected time period of the length of 30 days.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science Issues
Rozsah stran:
ISSN: 1694-0814
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: MU - Mauricijská republika
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemicko-inženýrská (IČO: 60461373)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-22340___/02:2
Kontrolní kód: [37F4F1FCA6FB]