RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/60461373:22340/14:43897815 - Inhibitive Effects by Some Benzothiazole Derivatives on Mild Steel Corrosion in 1 N HCl


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/60461373:22340/14:43897815
Název v původním jazyce: Inhibitive Effects by Some Benzothiazole Derivatives on Mild Steel Corrosion in 1 N HCl
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 5
Tvůrce: Patel, Niketan Sarabhai
Tvůrce: Beránek, Pavel
Tvůrce: Nebyla, Marek
Tvůrce: Přibyl, Michal
Tvůrce: Šnita, Dalimil

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The inhibition effect of some Benzothiazole derivatives 1,3-benzothiazol-2-amine (BTA), 6-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine (MBTA) and 2-amino-1,3-benzthiazole-6-thiol (TBTA) against mild steel corrosion in 1 N HCl solutions were evaluated using conventional weight loss, potentiodynamic polarization, linear polarization and electrochemical impedance spectroscopy. The weight loss results showed that all the three organic compounds are excellent corrosion inhibitors, electrochemical polarizations data discovered the mixed mode of inhibition and the results of electrochemical impedance spectroscopy have shown that the change in the impedance parameters, charge transfer resistance and double layer capacitance, with the change in concentration of the inhibitors employed is due to the adsorption of the molecule leading to the formation of a protective layer on the surface of mild steel. The inhibition efficiencies increased with increase in concentration followed the order of TBTA } MBTA } BTA.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: HR - Chorvatská republika
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemicko-inženýrská (IČO: 60461373)
Dodavatel: TA0
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-TA0-22340___/01:1
Kontrolní kód: [620558A51A92]