RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61384399:31110/12:00039475 - Cross-Border Mergers in the European Union


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61384399:31110/12:00039475
Název v původním jazyce: Cross-Border Mergers in the European Union
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Skálová, Jana
Tvůrce: Mejzlík, Ladislav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Main topics of the document: cross-border merger; tenth directive 2005/56/EC; decisive date; valuation of assets; common draft terms of merger
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: American International Journal of Contemporary Research (AIJCR)
Rozsah stran:
ISSN: 2162-139X
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 12
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta financí a účetnictví (IČO: 61384399)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-GA0-31110___/02:2
Kontrolní kód: [F369A8DF9D7E]