RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61384399:31110/13:00043425 - Czech Business Valuation Standard Proposal: Discounts and Premiums


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61384399:31110/13:00043425
Název v původním jazyce: Czech Business Valuation Standard Proposal: Discounts and Premiums
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Rýdlová, Barbora

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Main topics of the document: standard; discount; Czech Republic; business valuation
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: The Macrotheme Review
Rozsah stran:
ISSN: 1848-4735
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 5
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 11
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta financí a účetnictví (IČO: 61384399)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-31110___/01:1
Kontrolní kód: [368D328AFA34]