RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61384399:31110/14:00044250 - Cross-border mergers with the Czech domiciled companies


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61384399:31110/14:00044250
Název v původním jazyce: Cross-border mergers with the Czech domiciled companies
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Dugová, Alena
Tvůrce: Trnka, Michal

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Main topics of the document: cross-border mergers; Czech companies
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: The Macrotheme Review
Rozsah stran:
ISSN: 1848-4735
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta financí a účetnictví (IČO: 61384399)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-31110___/01:1
Kontrolní kód: [1F9F62E61293]