RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61384399:31120/10:00035825 - Management in a Culturally Diverse Environment: Czech and Slovak Cultures in International Comparison


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61384399:31120/10:00035825
Název v původním jazyce: Management in a Culturally Diverse Environment: Czech and Slovak Cultures in International Comparison
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Křečková, Zuzana

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Main topics of the document: cultural dimension; national culture; international management; multinational companies; Czech; Slovak; Fons Trompenaars; Geert Hofstede; cultural diversity
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Management in a Culturally Diverse Environment: Czech and Slovak Cultures in International Comparison
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 164
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta mezinárodních vztahů (IČO: 61384399)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-MSM-31120___/01:1
Kontrolní kód: [D54674E4C665]