RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61384399:31120/13:00042038 - A study on Small & Medium Enterprise: Using Marketing Analytics in India from Logistics Perspective


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61384399:31120/13:00042038
Název v původním jazyce: A study on Small & Medium Enterprise: Using Marketing Analytics in India from Logistics Perspective
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Dasan, Pramod

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Main topics of the document: entrepreneurs; international trade; small and medium-sized enterprises; Europe; Marketing Analytics
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Indian Journal of Applied Research
Rozsah stran:
ISSN: 2249-555X
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 10
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta mezinárodních vztahů (IČO: 61384399)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-31120___/01:1
Kontrolní kód: [F17FBF1FCCC0]