RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61384399:31120/13:00042062 - Evaluation the Role of Development Assistance in Promoting Sustainable Development in Africa


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61384399:31120/13:00042062
Název v původním jazyce: Evaluation the Role of Development Assistance in Promoting Sustainable Development in Africa
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AD - Politologie a politické vědy
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Hlaváček, Jiří

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Main topics of the document: Africa; sustainable development; development assistance model; good governance
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics. Aktualni Problemi Ekonomiki
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 147
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 11
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta mezinárodních vztahů (IČO: 61384399)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-31120___/01:1
Kontrolní kód: [3BE6E4CADDD7]