RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61384399:31120/13:00043310 - Do Women Really Need Quotas? Mediterranean Countries Perspective


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61384399:31120/13:00043310
Název v původním jazyce: Do Women Really Need Quotas? Mediterranean Countries Perspective
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Křečková, Zuzana

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Main topics of the document: Europe; corporate boards; management; quotas; women; Greece; Italy; Portugal; Spain
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Journal of Research in Business
Rozsah stran:
ISSN: 2046-7141
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: PK - Pákistánská islámská republika
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta mezinárodních vztahů (IČO: 61384399)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-31120___/01:1
Kontrolní kód: [627549656123]