RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61384399:31120/14:00043896 - Environmental goods market liberalization: case study of Czech Republic and possible way to follow for Ukraine


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61384399:31120/14:00043896
Název v původním jazyce: Environmental goods market liberalization: case study of Czech Republic and possible way to follow for Ukraine
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Znamenáčková, Jitka
Tvůrce: Šauer, Petr
Tvůrce: Lara Cervantes, René Fernando

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Main topics of the document: environmental policy; environmental goods; international trade negotiations; duty import tarifs
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics. Aktualni Problemi Ekonomiki
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 151
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 11
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta mezinárodních vztahů (IČO: 61384399)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-31120___/01:1
Kontrolní kód: [D43217704D7D]