RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61384399:31120/14:00043989 - Environmental negotiation under information asymmetry: a laboratory experiment for coalitions of four parties


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61384399:31120/14:00043989
Název v původním jazyce: Environmental negotiation under information asymmetry: a laboratory experiment for coalitions of four parties
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Šauer, Petr
Tvůrce: Fiala, P.
Tvůrce: Dvořák, Antonín

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Main topics of the document: environmental policy; combinatorial auctions; watter pollution; information asymmetry
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics. Aktualni Problemi Ekonomiki
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 154
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta mezinárodních vztahů (IČO: 61384399)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-GA0-31120___/01:1
Kontrolní kód: [26B9E4A6AF0F]