RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61384399:31120/14:00044448 - Visegrad Speed: Is It Fast Enough?


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61384399:31120/14:00044448
Název v původním jazyce: Visegrad Speed: Is It Fast Enough?
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Křečková, Zuzana

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Main topics of the document: women; quotas; European Union; corporate boards; Czech Republic; Slovakia; Hungary; Poland; Visegrad countries
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European Scientific Journal
Rozsah stran:
ISSN: 1857-7881
Svazek periodika: 10
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 16
Stát vydavatele periodika: PT - Portugalská republika
Počet stran výsledku: 11
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta mezinárodních vztahů (IČO: 61384399)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-31120___/01:1
Kontrolní kód: [5C02AB4B72BD]