RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61384399:31120/14:00045501 - Banking Sectors in EMU - Cluster Analysis


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61384399:31120/14:00045501
Název v původním jazyce: Banking Sectors in EMU - Cluster Analysis
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Knotek, Pavel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Main topics of the document: banks; banking sector; euro; imbalances; cluster analysis
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European Scientific Journal
Rozsah stran:
ISSN: 1857-7881
Svazek periodika: 10
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 34
Stát vydavatele periodika: PT - Portugalská republika
Počet stran výsledku: 12
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta mezinárodních vztahů (IČO: 61384399)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-31120___/01:1
Kontrolní kód: [F41B90119C45]