RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61384399:31120/14:00045791 - Značennja proektu "Schidne partnerstvo dlja krain-učasnic


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61384399:31120/14:00045791
Název v původním jazyce: Značennja proektu "Schidne partnerstvo dlja krain-učasnic
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: ukr - ukrajinština
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Musiyenko, Svitlana

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Golovno tema dokumenta: Značennja proektu "Schidne partnerstvo dlja krain-učasnic
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics. Aktualni Problemi Ekonomiki
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 12 (162)
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta mezinárodních vztahů (IČO: 61384399)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-31120___/01:1
Kontrolní kód: [6E82FD1B964E]