RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61384399:31130/12:00040378 - Market Efficiency Hypothesis in the Czech Foreign Exchange Market: CZK/EUR Case


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61384399:31130/12:00040378
Název v původním jazyce: Market Efficiency Hypothesis in the Czech Foreign Exchange Market: CZK/EUR Case
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Makovský, Petr

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Main topics of the document: forward rate; unbiased predictor; efficiency market hypothesis; spurious regression
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: The Macrotheme Review
Rozsah stran:
ISSN: 1848-4735
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 11
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta podnikohospodářská (IČO: 61384399)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-31130___/02:2
Kontrolní kód: [ADD262786804]