RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61384399:31130/13:00041745 - Czech Experience with Broader Case Studies Implementation


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61384399:31130/13:00041745
Název v původním jazyce: Czech Experience with Broader Case Studies Implementation
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Fischerová, Martina
Tvůrce: Půbalová, Kateřina

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Main topics of the document: Active teaching methods; case studies; Czech republic; implementation; temwork
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Information and Education Technology
Rozsah stran:
ISSN: 2010-3689
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: SG - Singapurská republika
Počet stran výsledku: 4
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta podnikohospodářská (IČO: 61384399)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-31130___/01:1
Kontrolní kód: [02417458C429]