RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61384399:31130/13:00042303 - Financial Risk and Real Economy


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61384399:31130/13:00042303
Název v původním jazyce: Financial Risk and Real Economy
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Pošta, Vít

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Main topics of the document: Czech Republic; econometric analysis; financial markets; real economy
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Financial Risk and Real Economy
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 111
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta podnikohospodářská (IČO: 61384399)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-31130___/01:1
Kontrolní kód: [0585304F21A4]