RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61384399:31130/13:00042588 - Approaches to firms` strategic orientation and their development during the financial crisis


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61384399:31130/13:00042588
Název v původním jazyce: Approaches to firms` strategic orientation and their development during the financial crisis
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Krause, Josef

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Main topics of the document: strategy; differentiation; innovation; competitive advantage; first-mover strategy; focus-strategy
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 143
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 5
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta podnikohospodářská (IČO: 61384399)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-31130___/01:1
Kontrolní kód: [4AC4627AAE60]